Spring naar inhoud

Interim-management

Soms valt er een gat in de organisatie. Door vertrek of uitval van een leidinggevende wordt het lastiger de dagelijkse gang van zaken voort te zetten. Als bedrijfsvoerder heb ik jaren ervaring in het managen van technische en kennisorganisaties, met name in hoger onderwijs. Juist als er even een gat valt, zorg ik dat de dagelijkse gang van zaken snel voortgezet kan worden.

Soms gaat het er juist om veranderingen te realiseren. Reorganisaties en cultuurveranderingen vergen flexibiliteit, oog voor de medewerkers, evenals een duidelijke visie, transparantie en daadkracht. Die kwaliteiten breng ik in om vorm te geven aan de nieuwe koers.

In mijn werk voeg ik waarde toe door de kwaliteiten van mensen te her- en erkennen, en motiveer hen daarmee verantwoordelijkheid te nemen en samenwerking te creëren.

Ik ben beschikbaar voor bedrijfsvoeringsfuncties in (internationale) kennisintensieve en technische bedrijven, en met name in het hoger onderwijs.